RADY DLA KIEROWCÓW


Włącz klimatyzacje co najmniej raz na tydzień(nawet zimą) na 15min. aby cała instalacja się nasmarowała
Jeśli tylko zauważysz pogorszenie siły nadmuchu powietrza do kabiny samochodu wymień filtr przeciwpyłkowy kabinowy, w przypadku używania samochodu w warunkach dużego zapylenia wymieniać filtr co rok
Podczas mycia samochodu wymyć mocnym strumieniem chłodnice klimatyzacji i wody oraz skontrolować prace wentylatorów
Co 2 lata przeprowadzić serwis klimatyzacji


Dobra klimatyzacja jest wtedy gdy nie czujemy chłodu!


Wpływ klimatyzacji na zdrowie ludzkie

pozytywne:
-spokój
-zadowolenie
-zwiększenie bezpieczeństwa biernego
-poprawa koncentracji
-poprawa szybkości reakcji

negatywne:
-wysuszenie powietrza
-wychłodzenie organizmu
-drobnoustroje chorobotwórcze i grzyby
-choroby raka
-choroba cywilizacyjna


Jak korzystać z klimatyzacji:
Wartości optymalne ustawienia temperatury w samochodzie


Temperatura otoczenia Temperatura klimatyzacja
Stopnie Celcjusza ^C Stopnie Celcjusza ^C
Poniżej 20 22
20 22
25 23
30 25
32 26