PŁUKANIE UKŁADÓW KLIMATYZACJIKlimatyzacja to skomplikowany i drogi system, bardzo rzadko zdarzają się samoistne awarie, najczęstszą przyczyną awarii jest tłuczka powodująca uszkodzenie chłodnicy klimatyzatora (skraplacza), kompresora lub przewodów.

Drugą przyczyną uszkodzeń są rozbiórki samochodów przy ich sprowadzaniu. Trzecią - rozbiórki przy naprawach blacharskich lub remontach silników. Jeśli system klimatyzacji zostanie rozszczelniony i pozostawiony bez zabezpieczenia przed wilgotnym powietrzem z zewnątrz spowoduje bardzo szybką korozje wnętrza układu.

W takich przypadkach trzeba wypłukać układ lub część układu(przewód, skraplacz) aby wyeliminować wszystkie obce ciała z układu. Jeśli tego nie zrobimy może dojść do zatkania któregoś z elementów a nawet do zatarcia sprężarki.